• Firma s medzinárodným dosahom

  Novatek Green Energy je dcérska spoločnosť ruskej firmy PAO Novatek – jedného z najväčších producentov zemného plynu na svete a popredného, nezávislého producenta plynu v Rusku.
 • LPG prírodného pôvodu

  Skvapalnený plyn Novatek vznikol z kondenzátu zemného plynu ťaženého z vlastných ložísk Novatek, vďaka čomu sa vyznačuje jedinečnými a veľmi stabilnými kvalitatívnymi parametrami a nízkym obsahom síry.
 • Terminál Novatek Juh

  Moderný prekladový terminál skvapalneného plynu patriaci Novatek Green Energy s priepustnosťou 15 000 ton/mesiac sa nachádza bezprostredne pri širokorozchodnej železnici LHS v južnom Poľsku.
 • Terminál Novatek Sever

  Nachádza sa na poľsko-ruskej hranici (Kaliningradská oblasť) pri širokorozchodnej železnici v Piórkowie u Braniewa. Zaručuje zákazníkom zo severného Poľska originálny pôvod plynu LPG Novatek vysokej kvality.
Základné ceny Novatek Green Energy
FCA propán-bután* 25.02.2021
Terminály Cena netto Zmena
Braniewo 2 470 zł/t +20 zł/t
Brzeźno 2 480 zł/t +20 zł/t
Gołuchów 2 530 zł/t +20 zł/t
Małaszewicze 2 480 zł/t +20 zł/t
Sosnowiec 2 550 zł/t +20 zł/t
Krzyż Wlkp. 2 570 zł/t +30 zł/t

* Ceny netto zahŕňajú poplatok za správu zásob pohonných hmôt (99,00 PLN/t), nezahŕňajú spotrebnú daň (644,00 PLN/t) a palivový poplatok (198,25 PLN/t).

 • Cenníky na vybraných termináloch • 
• Archív cenníkov • Prehľad cien 

Priemerné kurzy valút (NBP)
26.02.2021
Mena Kód Kurz [PLN]
Dolar USA 1 USD 3,7247
Euro 1 EUR 4,5175
LPG Novatek v Európe
   Kancelárie a výrobné závody Novatek
   Predaj LPG Novatek