• Firma s medzinárodným dosahom

  Novatek Polska je dcérska spoločnosť ruskej firmy PAO Novatek – jedného z najväčších producentov zemného plynu na svete a popredného, nezávislého producenta plynu v Rusku.
 • LPG prírodného pôvodu

  Skvapalnený plyn Novatek vznikol z kondenzátu zemného plynu ťaženého z vlastných ložísk Novatek, vďaka čomu sa vyznačuje jedinečnými a veľmi stabilnými kvalitatívnymi parametrami a nízkym obsahom síry.
 • Terminál Novatek Juh

  Moderný prekladový terminál skvapalneného plynu patriaci Novatek Polska s priepustnosťou 15 000 ton/mesiac sa nachádza bezprostredne pri širokorozchodnej železnici LHS v južnom Poľsku.
 • Terminál Novatek Sever

  Nachádza sa na poľsko-ruskej hranici (Kaliningradská oblasť) pri širokorozchodnej železnici v Piórkowie u Braniewa. Zaručuje zákazníkom zo severného Poľska originálny pôvod plynu LPG Novatek vysokej kvality.
Základné ceny Novatek Polska
FCA propán-bután* 18.09.2019
Terminály Cena netto Zmena
Braniewo 1 860 zł/t +60 zł/t
Dorohusk 1 870 zł/t +50 zł/t
Gołuchów 1 920 zł/t +50 zł/t
Małaszewicze 1 840 zł/t +50 zł/t
Sosnowiec 1 930 zł/t +50 zł/t

* Ceny netto zahŕňajú poplatok za správu zásob pohonných hmôt (99,00 PLN/t), nezahŕňajú spotrebnú daň (670,00 PLN/t) a palivový poplatok (164,61 PLN/t).

 • Cenníky na vybraných termináloch • 
• Archív cenníkov • Prehľad cien 

Priemerné kurzy valút (NBP)
20.09.2019
Mena Kód Kurz [PLN]
Dolar USA 1 USD 3,9319
Euro 1 EUR 4,3438
LPG Novatek v Európe
   Kancelárie a výrobné závody Novatek
   Predaj LPG Novatek