Spoločnosť Novatek Green Energy disponuje vlastným prekladovým terminálom skvapalneného plynu Novatek Juh blízko Kielcov a exkluzívnym právom na používanie terminálu Novatek Sever v Piórkowie k. Chruściela vo Varmijsko-mazurskom vojv.

Oba objekty sa nachádza pri širokorozchodnej železnici. Vlastná železničná doprava cisternami priamo z Ruska do vlastných terminálov ležiacich v Poľsku pri koľajach LHS zaisťuje originálny pôvod produktu a vysokú kvalitu plynu a eliminuje ďalšie prekladanie na úzkorozchodné vozne.
 

PREKLADOVÝ TERMINÁL SKVAPALNENÉHO PLYNU NOVATEK JUH

Prekladový terminál Novatek Juh je jeden z mála terminálov skvapalneného plynu umiestnených priamo pri širokorozchodnej trati LHS. Výhodná lokalizácia pri stanici Gołuchów, 25 km od Kielcov, umožňuje efektívny odber výrobkov našimi zákazníkmi a ich ďalšiu distribúciu v Poľsku.
 

Moderné technológie

Terminál Novatek Juh je v súčasnosti jedným z najmodernejších prekladových terminálov v Poľsku. Disponuje odstavným miestom pre cca 75 vozňov, vykladacou rampou pre 30 širokorozchodných cisterien a 3 stanovišťami nakladania autocisterien, vybavenými automobilovými váhami.
 

Bezpečnosť

Použitie automatických systémov nakladania autocisterien a moderných systémov kontroly a požiarnej bezpečnosti sú zárukou nielen pohodlia v priebehu nakladania a odoberania plynu, ale predovšetkým zaisťujú úplnú bezpečnosť.
 

Kapacita

Investície do najmodernejších technologických riešení s hodnotou okolo 4 miliónov USD umožňujú dosiahnuť kapacity činiacej 20 000 ton plynu mesačne, čo zaručuje rýchlu a komfortnú obsluhu zákazníkov v priebehu prekladania.
 

Kapacita skladu

Šesť tlakových skladovacích nádrží s celkovým objemom 1200 m3 zaisťuje stálosť a správnosť fungovania procesu vykladania LPG.
 

 Terminal Novatek Południe    Terminal Novatek Południe

Terminal Novatek Południe    Terminal Novatek Południe


PREKLADOVÝ TERMINÁL SKVAPALNENÉHO PLYNU NOVATEK SEVER 

Prekladový terminál skvapalneného plynu Novatek Sever sa nachádza v Piórkowie k. Chruściela v severnom Poľsku. Majiteľom terminálu je obchodne servisná spoločnosť „TIBOJ”, s ktorou Novatek Polska podpísal zmluvu o exkluzivite. Vďaka tomu je plyn Novatek prekladaný na termináli v Piórkowie a tu ho môžu odoberať iba zákazníci spoločnosti Novatek Polska.
 
Terminál je pripravený na prekladanie od 10 000 do 15 000 ton skvapalneného plynu mesačne. Disponuje prístupom tak k európskej, ako aj k ruskej širokorozchodnej železnici. Prekladanie prebieha z ruských vozňov Novatek na autocisterny alebo na európske železničné cisterny.
 
Z prekladového terminálu Novatek Sever v Piórkowie je skvapalnený plyn prepravovaný autocisternami a dostáva sa hlavne na čerpacie stanice v severnom Poľsku a odtiaľ do nádrží poľských vodičov. Odberateľmi plynu Novatek sú tiež súkromní a firemní užívatelia nádržových inštalácií LPG, ktorí propán využívajú na vykurovacie a technologické účely.

 

 Terminal Novatek Północ    Terminal Novatek Północ

Terminal Novatek Północ    Terminal Novatek Północ

 

Informácie pre verejnosť o bezpečnostných opatreniach

Informácie pre verejnosť o bezpečnostných opatreniach a postupe v prípade havárie na území terminálu.