Yamal LNG - integrovaný projekt zahŕňajúci výrobu, kondenzáciu a predaj zemného plynu. 
 

Konkurenčná prevaha

  • Bohaté zásoby nachádzajúce sa na pevnine;
  • Plne potvrdené lokalizácie nálezísk a spracované technológie ťažby;
  • Veľmi nízka úroveň nákladov na ťažbu a výrobu;
  • Vysoká účinnosť procesu kondenzácie vzhľadom k nízkej priemernej teplote počas roka;
  • Prístup k odbytiskám v Európe a Ázii;
  • Podpora zo strany štátu, vrátane daňových úľav.

Infraštruktúra projektu

Obhospodarovanie náleziská spočíva v príprave 208 vrtov v 19 oblastiach. Plyn z náleziska bude na medzinárodný trh dodávaný v podobe LNG, pre ktorý bude vybudovaný závod na kondenzáciu skladajúci sa z troch výrobných liniek s výkonnosťou 5,5 mil. ton LNG ročne každá. Infraštruktúra umožňujúca vývoz LNG sa bude skladať z prístaviska s dvojitými miestami pre nakládku v prístave Sabetta vybavenom konštrukciou, ktorá zabraňuje vzniku námrazy. K preprave LNG budú využívané špeciálne tankery ľadoborce triedy Arc7.

  

Status realizácie projektu

Finálne Finálny investičný zámer bol prijatý v decembri 2013. Výroba LNG bola spustená 5. decembra 2017. Prvý náklad LNG s objemom 170 tisíc m3 bol poslaný 8. decembra 2017. Hlavná etapa práce bola dokončená.

 
Arktické ložiská NOVATEK 

  Arktické ložiská NOVATEK  

 

17,4

mil. ton ročne - výroba
závodu LNG

 

683

mld. kubických metrov potvrdených zásob plynu v Jihotambejském ložisku, podľa štandardov PRMS ku koncu roka 2017
 


27

mld. kubických metrov plynu ročne -
potenciálna úroveň ťažby z ložiska

 

208

odhadovaný počet vrtov v projekte
ťažby z ložiska

 

50,1%

podiely NOVATEK PAO v Yamal LNG
(20% - Total, 20% - CNPC,
Fond Hodvábnej Cesty - 9,9%)

 

2017

zahájenie výroby LNG