[zł/t]

 Cenové ponuky do 31.12.2013: propán-bután (norma EN-589) so spotrebnou daňou a palivovým poplatkom.
Cenové ponuky od 01.01.2014: ceny netto bez spotrebnej dane (695 PLN/ t) a palivového poplatku (134,44 PLN/t).
Cenové ponuky od 01.01.2015: ceny netto s poplatkom za správu zásob pohonných hmôt (99,00 PLN/t), bez spotrebnej dane (670,00 PLN/t) a palivového poplatku (159,71 PLN/t).
Cenové ponuky od 01.01.2018: ceny netto s poplatkom za správu zásob pohonných hmôt (99,00 PLN/t), bez spotrebnej dane (670,00 PLN/t) a palivového poplatku (162,27 PLN/t).
Cenové ponuky od 01.01.2019: ceny netto s poplatkom za správu zásob pohonných hmôt (99,00 PLN/t), bez spotrebnej dane (670,00 PLN/t) a palivového poplatku (164,61 PLN/t).
Cenové ponuky od 01.01.2020: ceny netto s poplatkom za správu zásob pohonných hmôt (99,00 PLN/t), bez spotrebnej dane (667,00 PLN/t) a palivového poplatku (170,55 PLN/t).
Cenové ponuky od 01.03.2020: ceny netto s poplatkom za správu zásob pohonných hmôt (99,00 PLN/t), bez spotrebnej dane (650,00 PLN/t) a palivového poplatku (187,55 PLN/t).
Cenové ponuky od 01.01.2021: ceny netto s poplatkom za správu zásob pohonných hmôt (99,00 PLN/t), bez spotrebnej dane (644,00 PLN/t) a palivového poplatku (198,25 PLN/t).